เรือนพัก VIP

ฌานตา บูติค เพลส ให้บรรยากาศที่สบาย เงียบสงบ กับธรรมชาติ ที่

750 บาท
เรือนพัก

ฌานตา บูติค รีสอร์ท ให้ความสำคัญในการบริการสำหรับลูกค้าทุกระ

550 บาท
เรือนพักแถว

450 บาท
resort
mansion
chantaa