เตียงเดี่ยว

ฉัตรสุรีย์ แมนชั่นเพลส ให้ความสำคัญในการบริการสำหรับลูกค้าทุ

500 บาท
เตียงคู่

ห้องพักมาตรฐาน เตียงคู่ พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน

500 บาท
รูปภาพห้องพัก

แมนชั่นเพลส ให้ความสำคัญในการบริการสำหรับลูกค้าทุกระดับเพื่อ

resort
mansion
chantaa